Tag: cách in tờ rơi

Cách in tờ rơi trên một máy photocopy không nối mạng

Cách in tờ rơi trên một máy photocopy không nối mạng

Chọn loại giấy (màu sắc, độ dày, kích thước) theo thiết kế của bạn và nhu cầu của khách hàng. Chèn giấy trong khay giấy bên trong của máy photocopy, nếu có. Nếu không, mở một khay giấy, loại bỏ