Tag: cách thiết kế đồ họa

Ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế đồ họa

Ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế đồ họa

Màn hình máy tính và TV phát ra ánh sáng trực tiếp trong các màu cơ bản: đỏ, xanh lá cây và màu xanh để hiển thị hình ảnh màu sắc. Các ấn phẩm sử dụng loại mực bộ lọc