Tag: cách thiết kế in ấn

Những yêu cầu khi thiết kế in ấn

Những yêu cầu khi thiết kế in ấn

Khi chép file đi in các bạn có thể chép file gốc để đi in hoặc là chuyển sang dạng “.TIF” (định dạng TIF là định dạng chuẩn trong in ấn). Bạn có thể sử các phần mềm để thiết