Tag: cách thiết kế tờ rơi

Những lưu ý khi thiết kế tờ rơi

Những lưu ý khi thiết kế tờ rơi

Mời khách hàng của bạn với một cuộc gọi khẩn cấp để hành động. Chứ không phải chỉ đơn thuần là nói, “chúng tôi là số 555-5555,” bắt đầu với “Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ.” Cung cấp trực