Tag: dịch vụ in ấn

Những lưu ý khi thiết kế brochure

Những lưu ý khi thiết kế brochure

Brochure của bạn được giữ lâu chừng nào thì nó còn sức mạnh bán hàng. Giấy dầy và được thiết kế hấp dẫn, có nhiều thông tin hay giúp cho brochure của bạn được khách hàng “để dành” tham khảo.