Tag: in ấn brochure

Những thắc mắc về việc thiết kế brochure

Những thắc mắc về việc thiết kế brochure

Hình ảnh sử dụng trong brochure phải là hình ảnh chất lượng tốt, được chụp bằng máy ảnh chuyên dụng. Một cách dễ hiểu để biết hình ảnh của bạn có thể sử dụng được hay không là xem kích

Những lưu ý khi thiết kế brochure

Những lưu ý khi thiết kế brochure

Brochure của bạn được giữ lâu chừng nào thì nó còn sức mạnh bán hàng. Giấy dầy và được thiết kế hấp dẫn, có nhiều thông tin hay giúp cho brochure của bạn được khách hàng “để dành” tham khảo.