Tag: in ấn catalogue

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế catalogue

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế catalogue

Một vài đề nghị thông thường để khách hàng mua hàng ngay đó là đưa ra lời đề nghị giảm giá đặc biệt, tặng quà cho những đơn hàng, hoàn lại tiền cho khách hàng trong thời hạn xác định…