Tag: in catalogue giá rẻ

Thông tin cần biết về giấy in catalogue

Thông tin cần biết về giấy in catalogue

Giấy ruột thì từ khoảng C150 g/m2. Nếu catalogue càng ít trang thì càng nên tăng định lượng (là độ dày và cứng) của giấy để đảm bảo cuốn catalogue được đẹp. In catalogue có rất nhiều chất liệu dùng