Tag: in hiflex đẹp

Hiflex là gì? Có bao nhiêu loại Hiflex?

Hiflex là gì? Có bao nhiêu loại Hiflex?

In băng rôn treo ngang thì thương yêu cầu xỏ cây. Cần nói trước khi in để chừa biên, sau đó dán biên xỏ cây. Nói rõ nhu cầu là in ngoài trời, trong nhà, làm bảng hiệu đèn hay