Tag: in tờ rơi giá rẻ

Các bước thiết kế tờ rơi bằng Microsolf Word 2010

Các bước thiết kế tờ rơi bằng Microsolf Word 2010

Để thay đổi hình nền mặc định trong mẫu cho trước, nhấp đúp vào vùng có hình ảnh đó và chọn “Change Piicstures” từ mục Format. Chọn tiếp các folders cho đến khi bạn tìm được hình ảnh ứng ý.

Những lưu ý khi viết nội dung tờ rơi

Những lưu ý khi viết nội dung tờ rơi

Mỗi quyển Tờ rơi có thể sắp xếp sao cho người đọc có thể tìm ngay ra thông tin họ cần. Đặt các tiêu đề hay mục hướng dẫn rõ ràng trong cả quyển Tờ rơi sao cho chúng đều