Tag: in tờ rơi nhanh chóng

Các bước thiết kế tờ rơi bằng Microsolf Word 2010

Các bước thiết kế tờ rơi bằng Microsolf Word 2010

Để thay đổi hình nền mặc định trong mẫu cho trước, nhấp đúp vào vùng có hình ảnh đó và chọn “Change Piicstures” từ mục Format. Chọn tiếp các folders cho đến khi bạn tìm được hình ảnh ứng ý.