Tag: kích thước thiết kế tờ rơi

Các nhóm kích thước thiết kế tờ rơi

Các nhóm kích thước thiết kế tờ rơi

In tờ rơi quảng cáo các chương trình khuyến mại của các trung tâm thương mại, siêu thị mua sắm có chương trình giảm giá nhiều loại mặt hàng, sản phẩm trong cùng 1 thời gian Kích thước của tờ