Tag: kinh nghiệm in lịch treo tường

Kinh nghiệm in lịch treo tường giá rẻ mà vẫn đẹp

Kinh nghiệm in lịch treo tường giá rẻ mà vẫn đẹp

Lịch treo tường lò xo 5 hoặc 7 tờ. Lịch gồm 1 tờ bìa là các tờ bên trong là nội dung. Đối với loại 5 tờ thì mỗi tờ gồm 3 tháng. Loại 7 tờ mỗi tờ gồm 2