Tag: lịch Bloc pelure

Tìm hiểu sản phẩm lịch Bloc pelure

Tìm hiểu sản phẩm lịch Bloc pelure

Treo lịch Bloc pelure (trung thường) trên tường, nó không chỉ có ý nghĩa thông báo về thời gian mà còn giúp trang trí không gian thêm ấn tượng. Đặc biệt hơn, treo lịch trong nhà suốt trong năm chính