Tag: nguyên tắc thiết kế lịch

Những lưu ý khi thiết kế và in lịch tết

Những lưu ý khi thiết kế và in lịch tết

Bạn cần phải có một cuốn lịch in thành phẩm với chất lượng cao cấp để trao tặng khách hàng. Vì khách hàng của bạn chắc chắn sẽ không muốn treo hay để trên bàn một cuốn lịch có giấy