Tag: nhược điểm lịch tết độc quyền

Ưu và nhược điểm của lịch tết độc quyền

Ưu và nhược điểm của lịch tết độc quyền

Lịch tết độc quyền được hiểu rằng là một trong những sản phẩm được đăng kí thiét kế riêng, biến thành biểu tượng của công ty hay cá nhân người muốn đặt. Điều này nhằm mục đích thể hiện được