Tag: sai lầm

4 sai lầm phổ biến khi đặt in tem nhãn

4 sai lầm phổ biến khi đặt in tem nhãn

Thời gian để bạn di chuyển từ đơn vị quảng cáo này đến đơn vị quảng cáo khác tốn nhiều thời gian đi lại. Bạn liên lạc, gọi điện hỏi giá quá nhiều đơn vị, bạn là người tốn tiền