Tag: thẻ ngân hàng

Thông tin cần biết khi in thẻ nhựa

Thông tin cần biết khi in thẻ nhựa

Nếu sử dụng photoshop để thiết kế thì kích thước phải đúng kích thước thẻ và độ phân giải phải là 300dpi, kích thước thẻ là 8,6cm x 5,4cm, phải thiết kế lọt lòng, không được thiết kế tràn lề