Tag: thiết kế brochure giá rẻ

Những thắc mắc về việc thiết kế brochure

Những thắc mắc về việc thiết kế brochure

Hình ảnh sử dụng trong brochure phải là hình ảnh chất lượng tốt, được chụp bằng máy ảnh chuyên dụng. Một cách dễ hiểu để biết hình ảnh của bạn có thể sử dụng được hay không là xem kích