Tag: tư vấn về tờ rơi

Những lưu ý khi chọn kích thước in tờ rơi

Những lưu ý khi chọn kích thước in tờ rơi

Chọn một kích thước cho phép kích thước font chữ trên 8pts và mang đến cho bạn không gian đủ để làm cho logo và hình ảnh của bạn dễ dàng phân biệt. Chọn để in tờ rơi quảng cáo